shadow

Näin kotiopetus aloitetaan: aloittavan kotiopettajan tietopaketti

Näin kotiopetus aloitetaan - lue, mitä aloittavan kotiopettajan tulee tietää ja tehdä ennen kotikoulun aloittamista!

Kotiopetuksen alkuvaihe voi sisältää paljon kysymyksiä ja selvitettäviä asioita. Jotta kotiopetuksen aloittaminen käy sujuvammin, kokosimme avuksesi aloittavan kotiopettajan tietopaketin. Näin kotiopetus aloitetaan – tämän artikkelin luettuasi sinulla on selkeämpi käsitys siitä, mitä kaikkea kotikoulun aloittamiseen liittyy!

Tee tämä ennen kotiopetuksen aloittamista

Ajatus kotiopetukseen siirtymisestä on saattanut pyöriä mielessä jo pidempään. Joskus kotiopetusta ehdottaa lapsi itse tai opiskelumuoto on koko perheen yhteinen valinta. Niin tai näin, siirtyminen kotiopetukseen vaikuttaa yleensä tavalla tai toisella koko perheen arkeen. Siksi siitä on tärkeää keskustella yhdessä lapsen ja muiden perheenjäsenten kanssa ennen päätöksentekoa.

Vanhemmalla ja tulevalla kotikoululaisella voi olla hyvin erilaiset käsitykset ja odotukset siitä, millaista kotikoulu tulee olemaan. Keskustele lapsesi kanssa kotiopetukseen siirtymisen syistä ja sen hyvistä sekä huonoista puolista. Suunnitelkaa yhdessä, miten kotiopetus voisi käytännössä toteutua ja mitä odotuksia ja toiveita sekä sinulla että lapsellasi on kotiopetuksen suhteen.

Keskustelu lapsen kanssa auttaa varmistamaan, että lapsi on kiinnostunut ja motivoitunut kotiopetuksen suhteen, ja että teillä on yhteinen näkemys kotikoulusta. Kertokaa ajatuksenne myös muille perheenjäsenille. Sopikaa yhdessä perheen kanssa niistä kotikouluun liittyvistä asioista, jotka koskettavat koko perhettä.

Kotiopettajan oikeudet ja vastuut

Tutustu Suomen oppivelvollisuuteen sekä kotiopetuksen oikeuksiin ja velvollisuuksiin ennen kotiopetuksen aloittamista. Tärkein oikeus on se, että sinulla on oikeus siirtää lapsesi kotiopetukseen, vaikka lapsi olisi tällä hetkellä koulussa tehostetun tai erityisen tuen oppilas. Lapsen terveydentila tai oppimisen haasteet eivät estä kotiopetusta, vaikka viranomaiset saattavatkin olla opetuksen toteuttamisesta huolissaan.

Tärkein vastuu on järjestää lapsen opetus parhaaksi katsomallasi tavalla, kunhan se on opetussuunnitelman mukaista. Olet siis kotiopettajana vastuussa lapsesi oppivelvollisuuden edistymisestä. Oppivelvollisuus kestää siihen asti, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Oppivelvollisuutta tulee suorittaa perusopetuksessa siihen asti, kunnes perusopetuksen oppimäärä on suoritettu, mutta kuitenkin enintään koulujen lukuvuoden päättymiseen asti sinä kalenterivuonna, jolloin lapsi täyttää 17. Perusopetuksen jälkeen pitää hakeutua toisen asteen koulutukseen.

Huomioi myös, että kotikunnalla ei ole velvollisuutta tarjota kotioppijalle samoja etuja kuin koulun oppilaalle. Kunnan ei siis tarvitse antaa oppimateriaaleja tai muuta tukea lapsen opiskeluun. Kotikunnan velvollisuus on seurata opintojen edistymistä: yleensä tehtävään nimetään tutkiva opettaja, jota tavataan säännöllisin väliajoin. Edistymistä seuraavan tutkivan opettajan tehtävä ei ole kertoa opiskeltavia sisältöjä tai suunnitella kotioppijan opintoja – kotiopettajan pitää selvittää sisällöt opetussuunnitelmasta itse ja suunnitella opetuksen toteutus haluamallaan tavalla.

Kotiopetuksen tulee pohjautua valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan. Sen lisäksi kunnilla ja kouluilla on omia, tarkennettuja opetussuunnitelmiaan. Selvitä, mitkä ovat opetussuunnitelman keskeiset sisällöt ja mieti, miten voit toteuttaa niitä kotiopetuksessa.

Näin kotiopetus aloitetaan virallisesti

Kotiopetuksesta ilmoittaminen on melko helppoa, mutta sinun kannattaa tehdä vielä yksi asia ennen ilmoituksen lähettämistä. Etsi mahdollisuuksia vertaistukeen ja luo yhteyksiä muihin kotiopettajiin sekä kotikouluperheisiin. Verkosta, kuten Facebook-ryhmistä, voi olla hyötyä vertaistuen löytämisessä.

Kun etsit vertaistukea jo ennen kotiopetuksen aloittamista, varmistat, että sinulla on tukea saatavilla tarvittaessa. Lisäksi voit kysyä mieltä painavat kysymykset muilta, jotka ovat kokeneet saman tilanteen. Muista perheistä voi löytyä myös uusia kavereita kotikoululaisellesi ja yhteistyömahdollisuuksia opetuksen tai lastenhoidon järjestämiseen.

Kotiopetukseen ei tarvita erillistä lupaa, mutta siitä tulee tehdä ilmoitus kirjallisesti lapsen nykyisen koulun rehtorille sekä asuinkuntanne opetustoimen edustajalle. Joillain kunnilla on virallinen kaavake ilmoitukseen, mutta useimmiten vapaamuotoinen ilmoitus riittää.

Näin kotiopetus aloitetaan käytännössä

Kotiopetuksen aikataulut ja opetusmetodit voitte määrittää itse teidän tarpeidenne ja lapsen oppimistyylin mukaan. Voitte edetä opiskeltavissa sisällöissä joustavasti ja valita käytettävät oppimateriaalit ja -menetelmät sen perusteella, mikä toimii parhaiten teille. Kannattaa kokeilla erilaisia lähestymistapoja, kuten erilaisia tehtäviä, oppikirjoja, verkkomateriaaleja, ulkoilmaopetusta tai käytännön tekemistä ja kokemuksia. Opetusta voi ja kannattaa mukauttaa lapsen yksilöllisiin tarpeisiin ja kiinnostuksen kohteisiin sopivaksi.

Tasapaino opetuksen ja vapaa-ajan välillä saattaa kotiopetuksessa hämärtyä, mutta se ei välttämättä ole huono juttu, kunhan saatte levättyä riittävästi. Aluksi voi olla hyödyllistä luoda selkeä päivittäinen tai viikoittainen aikataulu, joka sisältää opetustuokiot, tauot, liikunnan ja muut aktiviteetit. Osallistukaa myös yhteisöllisiin tapahtumiin, kuten retkiin, harrastuksiin tai ryhmäopetukseen, jotta kotikoululainen saa sosiaalista vuorovaikutusta muiden lasten kanssa.

Tärkeintä on jutella avoimesti lapsen kanssa ja seurata hänen edistymistään. Opintosuunnitelma auttaa sekä sinua että lastasi pysymään kartalla opintojen edistymisestä ja tulevien kuukausien sisällöistä. Seuratkaa säännöllisesti oppimista yhdessä ja soveltakaa opintosuunnitelmaa tarvittaessa, jotta lapsi saa tarvitsemansa tietämyksen ja taidot.

Löydä varmuutta ja lisätietoa kotikoulun aloittamiseen

Jos olet aloittamassa tai harkitset kotiopetuksen aloittamista, sinun ei tarvitse ottaa asioista selvää yksin. Feeniks-nettikoulu tukee ja auttaa kotiopetuksen toteuttamisessa. Nettikoulumme tarjoaa valmiit tehtävät esiopetukseen sekä vuosiluokille 1 – 9 kaikille yhteisiin, eli ns. pakollisiin oppiaineisiin suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaan. Laadimme jokaiselle uudelle oppilaalle opintosuunnitelman, joka auttaa opintojen selkeyttämisessä.

Olemme koonneet maksuttoman oppaan, jonka 6 askeleen avulla kotiopetuksen aloittaminen käy sujuvammin. Oppaan avulla voit syventää tietämystäsi kotiopetuksesta ja kerrytät varmuutta kotikoulun aloittamiseen. Saat oppaasta vastaukset mm. näihin kysymyksiin:

  • mikä on ensimmäinen ja kaikista tärkein askel kotiopetukseen siirtymisessä
  • ​mitä oikeuksia ja velvollisuuksia sinulla on lapsesi siirtyessä kotiopetukseen (nämä pitää tietää)
  • ​millaisia vaihtoehtoja sinulla on kotiopetuksen toteuttamiseen (niitä on enemmän kuin uskoisi)
  • ​mistä saat tukea ja apua kotiopetukseen liittyvissä kysymyksissä
  • ​saat 6 selkeää askelta + 2 tehtäväsivua, jotka auttavat sinua onnistumaan kotiopetuksen aloittamisessa!

Saat oppaan ilmaiseksi sähköpostiisi liittymällä Feeniks-posti -uutiskirjeemme tilaajaksi. Uutiskirje ilmestyy muutaman kerran kuukaudessa ja sisältää kotiopetukseen liittyviä ajankohtaisia asioita, hyödyllisiä vinkkejä ja tarjouksia. Uutiskirjetilauksen voi lopettaa halutessaan milloin vain.

Toivottavasti tästä artikkelista on iloa ja hyötyä kotiopetuksen aloittamisessa. Lisätietoa saat ilmaisesta oppaastamme!

Facebookinstagram
Facebookpinterestlinkedin