shadow

Miten kotiopetus toimii – tiedätkö nämä faktat?

Tiedätkö, miten kotiopetus toimii? Tarkista faktat!

Jos kotikoulu on sinulle vielä uusi ja tuntematon juttu, ja mietit, miten kotiopetus toimii, niin jatka lukemista. Mitä kotiopetus on, miten sitä toteutetaan ja miten kotiopetusta seurataan? Tästä artikkelista löydät tärkeimmät faktat kotiopetuksesta, jotka jokaisen kotiopetusta harkitsevan on hyvä tietää.

Mitä kotiopetus on?

Suomessa on oppivelvollisuus, joka jatkuu siihen asti, kunnes lapsi täyttää 18 vuotta. Tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen lapsen on suoritettava perusopetuksen oppimäärä ja jatkettava sen jälkeen opiskelua toisen asteen opinnoissa. Suomessa ei kuitenkaan ole koulupakkoa: oppivelvollisuuden voi suorittaa myös muualla kuin koulussa. Kotiopetus on siis lain puitteissa Suomessa sallittua.

Jos lapsi opiskelee kotona, kyse ei välttämättä ole silti kotiopetuksesta. Ratkaisevaa on se, kuka on vastuussa lapsen oppivelvollisuuden suorittamisesta.

Jos lapsi on kirjoilla koulussa ja opiskelu tapahtuu syystä tai toisesta kotioloissa, kyse on etäopetuksesta. Silloin, kun lapsi ei ole kirjoilla koulussa, vaan huoltajat vastaavat opetuksen järjestämisestä, on kyseessä kotiopetus. ”Kotikoulu” -termi on hieman epämääräinen, sillä toisinaan sillä viitataan etäopetukseen ja toisinaan kotiopetukseen.

Miten kotiopetus toimii aloitusvaiheessa? Kotiopetuksen aloittamiseen ei tarvitse hakea lupaa. Sinulla huoltajana ei tarvitse olla opetusalan koulutusta tai kokemusta, vaan oma halu ja kiinnostus lapsen kotiopettamiseen riittää. Riittää, kun teet kirjallisen ilmoituksen kotiopetuksen aloittamisesta lapsesi nykyisen koulun rehtorille sekä kotikuntanne opetustoimesta vastaavalle taholle.

Tästä artikkelista löydät mallipohjan kotiopetusilmoitukseen!

Miten kotiopetus toimii käytännössä?

Kotiopetuksessa olet huoltajana vastuussa opetuksen järjestämisestä ja siitä, että lapsesi saa oppivelvollisuuden suoritettua. Useimmat kunnat eivät tarjoa kotiopetuksessa olevalle lapselle oppimateriaaleja tai koulun oppilaille tarkoitettuja palveluja. Sinun kannattaa varautua hankkimaan ja järjestämään nämä itse.

Koska olet vastuussa opetuksen järjestämisestä, saat myös järjestää sen parhaaksi katsomallasi tavalla. Saat valita käytettävät oppimateriaalit sekä sen, miten ja milloin opetusta järjestetään. Opetusta voi olla vaikka iltaisin tai lomareissun aikana! Opetusta ei ole pakko järjestää kokonaan itse, sillä lapsi voi opiskella opetussuunnitelman sisältöjä harrastuksissa tai jonkun toisen henkilön opastuksella.

Kotiopetuksessa voitte keskittyä ja painottaa haluamianne oppiaineita tai aiheita, mutta kokonaisuudessaan opetuksen tulee noudattaa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita. Lapsesi tulee opiskella kotiopetuksessa opetussuunnitelmassa nimettyjä, kaikille yhteisiä oppiaineita (eli niin sanottuja ”pakollisia” oppiaineita). Opiskelun tyylin ja aikataulun voitte kuitenkin itse päättää.

Mitä kotiopetuksessa pitää opiskella? Lue lisää täältä!

Miten kotiopetusta seurataan ja arvioidaan?

Koska kotiopetuksessa saat päättää opetuksen järjestämisen tavoista, opinnoissa voi myös edetä eri tahtiin kuin koulussa. Kotiopetuksessa opetus voi olla vuosiluokkiin sitomatonta, eli opetuksessa ei silloin edetä koulun vuosiluokkien mukaan.

Lapsesi voi opiskella esimerkiksi koko yläkoulun oppimäärän vain kahdessa vuodessa. Hän voi olla jossain oppiaineessa koulua käyviä ikäisiään edellä tai jäljessä, ja se on kotiopetuksessa ihan ok, kunhan perusopetus tulee suoritettua 17 ikävuoteen mennessä. Kotiopetuksessa ei ole pakko käyttää koulumaista lukujärjestystä, vaan yhteen aiheeseen voi keskittyä vaikka koko päivän tai viikon (tai jopa kuukauden)!

Kotioppijan opintojen seuranta ja mahdollinen arviointi tehdään suhteessa opetussuunnitelman yleisiin tavoitteisiin. Koulussa käytössä olevat pedagogisen tuen portaat eivät koske kotiopetuksessa olevaa: jos lapsellasi on koulussa ollut tehostetun tai erityisen tuen päätös, niin tämä ei päde enää kotiopetuksessa. Kotiopetuksessa olevalla ei voi olla helpotettuja oppimääriä tai vapautusta jonkun oppiaineen opiskelusta.

Kotiopetuksessa opetuksen järjestäminen on huoltajien vastuulla, mutta kotikunnalla on velvollisuus seurata opinnoissa etenemistä. Yleensä kunta nimeää tehtävään tutkivan opettajan, jota tapaatte säännöllisin väliajoin. Tutkivan opettajan tehtävä on seurata nimenomaan edistymistä. Hän kirjoittaa edistymisestä selosteen, joka ei kuitenkaan ole todistus. Jos haluatte arvioinnin lapsen osaamisesta, lapsesi voi saada arvosanat ja todistuksen tekemällä erityisen tutkinnon.

Näin tutkiva opettaja seuraa opinnoissa edistymistä >>

Miten kotiopetus toimii?

Kotiopetukseen liittyy monia yksityiskohtia, jotka voivat olla sinulle uutta tietoa. Tässä vielä tiivistettynä artikkelissa esitetyt asiat, jotka jokaisen kotiopetusta aloittavan ja kotiopetuksen parissa työskentelevän olisi hyvä tietää:

  1. Kotiopetus on Suomessa laillista – oppivelvollisuuden voi suorittaa myös muualla kuin koulussa.
  2. Kotiopetukseen ei tarvitse hakea lupaa. Kirjallinen ilmoitus kotikunnan opetustoimesta vastaavalle taholle sekä nykyisen koulun rehtorille riittää.
  3. Kotiopetuksessa huoltaja(t) ovat vastuussa lapsensa opetuksen järjestämisestä.
  4. Huoltaja järjestää opetuksen parhaaksi katsomallaan tavalla. Yleensä perhe hankkii itse kaikki tarvittavat oppimateriaalit.
  5. Perhe saa päättää itse, miten ja milloin opetusta järjestetään. Opetus voi tapahtua vaikka iltaisin tai lomareissulla.
  6. Kotiopetuksessa olevan lapsen pitää opiskella Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa nimettyjä, kaikille yhteisiä oppiaineita (eli ns. ”pakollisia oppiaineita”).
  7. Kotiopetuksessa ei ole pakko edetä vuosiluokkien mukaan, vaan lapsi voi opiskella hitaammassa tai nopeammassa tahdissa kuin koulussa edettäisiin.
  8. Kotioppijan edistymisen seuranta ja mahdollinen osaamisen arviointi tehdään suhteessa opetussuunnitelman yleisiin tavoitteisiin. Kotiopetuksessa olevalla ei voi olla helpotettuja oppimääriä tai vapautusta jostain oppiaineesta.
  9. Kotikunnan velvollisuus on seurata oppivelvollisuuden toteutumista ja opintojen etenemistä. Yleensä tähän tehtävään nimetään tutkiva opettaja, jota kotioppija ja hänen huoltajansa tapaavat säännöllisin väliajoin.

Jos harkitset kotiopetusta tai olet juuri aloittanut sen, laatimastamme oppaasta on sinulle hyötyä!

Lataa ”Onnistu kotiopetuksessa! 6 selkeää askelta kotiopetuksen aloittamiseen” -oppaamme ilmaiseksi täältä >>

Facebookinstagram
Facebookpinterestlinkedin