Oletko aloittamassa tai juuri aloittanut kotiopetuksen?

KAIPAATKO SELKEYTTÄ KOTIKOULUUN? TUTUSTU FEENIKS-NETTIKOULUUN!

KUUKAUSIMAKSU ON VAIN 50 EUROA. SAMALLA HINNALLA OPISKELEVAT KAIKKI SAMAN PERHEEN SISARUKSET!

Kuukausimaksu sisältää:

  • perusopetuksen kaikille yhteisten oppiaineiden tehtävät vuosiluokille 1-9
  • käyttäjätunnukset oppilaalle, vanhemmille ja halutessa opettajille
  • opintosuunnitelman teon yhdessä ohjaajamme kanssa
  • ylläpitomme tuen kotikoulun järjestämiseen liittyvissä kysymyksissä.

Opiskelun Feeniks-nettikoulussa voi aloittaa ja lopettaa silloin, kun itse haluat! Käyttöoikeutta voi hankkia kuukausi kerrallaan juuri silloin, kun tarvitset.

Lähetä ilmoittautumislomake, niin olemme sinuun yhteydessä. Lomakkeen lähettäminen ei velvoita sinua ostoon.

shadow

Kotikoulu ulkomailla matkustamisen vuoksi tuo joustavuutta opiskeluun

Kotikoulu ulkomailla matkustamisen vuoksi voi tuoda joustavuuttaa opiskeluun

Jos aiot matkustaa paljon kouluikäisen lapsen kanssa, kotikoulu ulkomailla matkustamisen ajan voi tuoda joustavuutta opiskeluun. Kotiopetuksen järjestämiseen liittyy kuitenkin varsinkin aluksi paljon kysymyksiä. Tästä artikkelista voit lukea, miten Marjan* perheessä kotikoulu ulkomailla toteutetaan ja millaisia kokemuksia hänellä on kotiopetuksen järjestämisestä.

(*Haastateltavan nimi on muutettu yksityisyyden suojaamiseksi. Artikkelin kuva on kuvituskuva, eikä se liity haastateltavaan.)

Matkustaminen on yksi syy valita kotikoulu ulkomailla oleskellessa

Kotikoulun aloittamiselle oli Marjan perheessä useita syitä, jotka liittyivät paitsi maailman tilanteeseen ja omaan elämäntilanteeseen, mutta myös arvoihin. Ennen kotikouluun siirtymistä Marja oli ollut jo pidempään huolissaan koronaviruspandemian aiheuttamasta tilanteesta maailmalla ja erityisesti kouluissa.

Lisäksi Marja ei ollut ihan täysin tyytyväinen koulussa käytettäviin oppimateriaaleihin. “Millaisia perusteita ja etiikkaa kouluissa oikein opetetaan lapsille?”, Marja pohti. Hän koki, että osa kouluissa opetettavista sisällöistä oli liian paljon ristiriidassa perheen oman maailmankatsomuksen kanssa. “Huomasin, että koulussa pyritään vaikuttamaan lapsen ajatusmaailmaan”, hän sanoo.

Lopulta kotikoulun aloittamiselle otollinen ajankohta tuli Marjan oman tilanteen muuttuessa. Perheelle avautui mahdollisuus matkustaa eri maissa, joka sinetöi kotikoulupäätöksen. Matkustelun kannalta kotikoulu ulkomailla olisi helpompaa kuin jatkuvien poissaolojen anominen koulusta tai vaihtaminen ulkomailla olevan koulun oppilaaksi.

Kotiopetus on huoltajan päätös, eikä koulu voi siirtää lasta kotiopetukseen. Eräälle perheelle kaikesta huolimatta kävi näin. Mitä tapahtui, kun koulu päätti lapsen siirtymisestä kotiopetukseen?

Kotiopetuksesta ilmoittaminen voi tuntua vaikealta

Kotiopetuksesta ilmoittaminen sujui Marjan perheellä aiemmin kuulluista kauhutarinoista huolimatta hyvin. “Minulla oli pelko kotikouluun ilmoittamisesta, koska olin lukenut kaikkia negatiivisia kokemuksia lastensuojeluilmoituksista ja muusta. Minä ilmoitin lapsen opettajalle ja hän ilmoitti rehtorille. Kerroin, että tulisimme matkustamaan vuoden aikana paljon ja kotikoulu olisi sen vuoksi meille parempi ratkaisu”, Marja kertoo.

Vanhemmat allekirjoittivat kotiopetusilmoituksen ja ilmoittivat kotiopetuksesta vielä sivistystoimenjohtajalle. Marja oli yhteydessä lapsensa entiseen opettajaan, joka jatkoi nyt kotiopetuksen tutkivana opettajana.

Edistymisen seurantaan liittyvien käytäntöjen sopiminen opettajan kanssa oli helppoa. “Hänen mielestään valvontatapaamisia ei olisi tarpeen pitää kahta kertaa vuodessa. Lapseni on edelleen koulun kirjoilla, mutta kotiopetuksessa”, toteaa Marja.

“Paljon kysymysmerkkejä oli ennen kotiopetuksen aloittamista, kuten se, että miten järjestämme opetuksen kotona siten, että se on säännöllistä. Päätimme pitää opetusta kolme kertaa viikossa pari tuntia kerrallaan ja jos joku päivä jäisi välistä, korvaisimme sen seuraavana päivänä.”

“Joustavuus suunnitelmassa on tärkeää, sillä joskus saattaa matkan takia jäädä muutamakin päivä väliin. Mutta sitten me teemme yhdessä asiat siitä huolimatta, onko “koulupäivä” vai ei”, Marja selittää.

“Tällä hetkellä maanantai, keskiviikko ja perjantai ovat koulupäiviä, mutta tosiaan, jos joku päivä jää välistä, niin sitten tehdään muinakin päivinä. Omasta mielestäni tämä järjestely sujuu hyvin.”

Feeniks-nettikoulussa tehtävät ovat helposti saatavilla – vaikka kotikoulu olisi ulkomailla

Marja hankki lapselleen Feeniks-nettikoulun käyttöoikeuden heti kotiopetuksen alkaessa. Heille helppous on tärkein syy opiskella nettikoulussa:

“Tehtävät saa missä vaan auki, vaikka olisi matkalla. Lasta voi ohjata puhelimen räpläämisessä enemmän koulutehtävien pariin; vaikka tehtävien tekoa olisi vain 15 minuuttia niin sekin on jo hyödyllistä”, huomauttaa Marja.

Marja myöntää olevansa itsekin innoissaan perusopetuksen opiskeltavista sisällöistä. Yleensä hänen lapsensa aloittaa tietokoneella työskentelyn itsenäisesti, mutta aiheista keskustellaan ja niitä syvennetään yhdessä. Sitten Feeniks-nettikoulun Tiedonrakentajat -oppimisympäristöön kirjataan muistiin tärkeimmät opitut asiat sekä yhteiset pohdinnat.

Marja ja hänen lapsensa tekevät tehtäviä paljon yhdessä ja he hakevat yhdessä tietoa vastauksiin eri lähteistä. “Tiettyjä tehtäviä hän haluaa kuitenkin tehdä yksin, ja minä olen antanut hänelle sen vapauden. Annan mahdollisuuden, että “jos haluat, niin minä voin olla mukana, mutta jos haluat tehdä yksin, niin se on sinun päätöksesi”. Välillä kyllä ehkä kiinnostun itse liikaa aiheista”, Marja nauraa.

Feeniks-nettikoulun lisäksi Marjan lapsella on käytössään matematiikan oppikirja. Lisäksi he aikovat toteuttaa portfolioita, joihin lapsi itse harjoittelee kokoamaan opiskelunsa tuotoksia. Marjan mielestä portfolion kokoaminen on hyvää harjoitusta siksi, että lapsi oppii sen myötä paremmin hahmottamaan opiskeltuja kokonaisuuksia.

Kotikoulussa on hyvät ja huonot puolensa

Kotiopetus tuo joustavuutta koulutehtävien tekoon esimerkiksi matkustamisen ajaksi, mutta Marja perheineen on havainnut kotiopetuksessa myös muita hyviä puolia.

“Olen huomannut, että kun lapsi saa nukkua aamulla pidempään, niin hän on paljon virkeämpi ja pystyy paljon paremmin ja oma-aloitteisemmin ottamaan kouluasiat esille ja tekemään niitä”, Marja havainnollistaa.

Aluksi Marjaa mietitytti lapsen isän suhtautuminen kotiopetukseen, sillä hän ei ollut ajatuksesta läheskään yhtä innoissaan. Melko pian isäkin kuitenkin huomasi kotiopetuksen sujuvan hyvin, ja hän suhtautuu siihen nykyään positiivisesti.

Kotiopetuksessa Marja on ollut onnellinen siitä, että hänellä on mahdollisuus viettää aikaa lapsensa kanssa ja seurata hänen oppimistaan läheltä. Opetuksen järjestäminen on ollut Marjan mielestä helppoa siltä kannalta, että nykyään tietoa löytää paljon ja sitä voi yhdistellä eri lähteistä. Hänen lapsensa osaa työskennellä hyvin itsenäisesti ja tietokoneen käyttö on hänelle tuttua.

Haastavaa Marjan mielestä on ollut matematiikan ja liikunnan opetuksen järjestäminen. Liikunnassa haasteita on tuonut tehtyjen tehtävien dokumentointi, johon Marja uskoo portfolion tuovan ratkaisun.

Kotikoulu ulkomailla matkustamisen vuoksi tulee suunnitella opetussuunnitelman mukaan

Marjan mielestä Feeniks-nettikoulussa parasta on joustavuus. Hän on iloiten seurannut lapsensa luovuutta ja tiedonhakutaitojen kehittymistä. “Me analysoimme ja keskustelemme tosi paljon näistä asioista, ja se kehittää lapsen ajattelutaitoja”, sanoo Marja.

Aluksi opintojen suunnitteleminen tuntui haasteelliselta. “Pikkuhiljaa kun aloin rauhassa katsomaan koko vuoden opintoja ja tehtävämääriä, ja jaoin opintoja eri kuukausille, ei se lopulta ollutkaan niin iso juttu”, Marja toteaa. Hänen mukaansa kannattaa edetä askel kerrallaan eteenpäin: suunnittelu kyllä helpottuu ajan myötä kokemuksen karttuessa.

“Tiedonrakentajissa näkyy aika hyvin punaisena ja vihreänä, että kuinka paljon eri aineita on suoritettu. Ajattelin, että käyn kolmen kuukauden välein katsomassa opetussuunnitelmaa ja sitten käymme tarkemmin läpi sellaisia aiheita, mitkä ovat jääneet vähemmälle huomiolle. Olen laittanut nämä ajankohdat kalenteriin”, Marja kertoo.

Toisinaan Marjalla tulee epäilys siitä, että onko hänen lapsensa opiskellut kotiopetuksessa tarpeeksi. Hän koittaa pitää mielessään opetussuunnitelman koko vuoden tavoitteet ja muistuttaa itseään siitä, että jos lapsi on oppinut vaadittavat asiat koulussakin, hän oppii ne todennäköisesti kotonakin ihan hyvin.

Mitä kotiopetuksen järjestäminen vaatii vanhemmalta?

Marja on ollut yllättynyt siitä, miten helppoa kotikoulu on ollut. “Siinä piileskelee tietysti se vaara, että kun lapset ovat erilaisia, niin jos antaa liikaa vapautta, voi käydä niin, että homma karkaa käsistä”, hän huomauttaa. Vanhemman tulee olla tarkkana, ettei lapsi esimerkiksi kopioi vastauksia suoraan lähteestä ja jätä aihetta opiskelematta.

Kotiopetus sopii Marjan mielestä heille, jotka ovat varmoja asiasta. “Se varmuus ja päätös on tärkein. Jos on epäilyä, niin voi toki kokeilla ja palata kouluun takaisin jos haluaa”, hän sanoo. “Jos lapsella on jotain erityishaastetta, niin voi olla, että kotiopetus on hankalampaa. Mutta toisaalta kotiopetus voi olla helpompaa, jos lapselle on vaikeaa olla vaikkapa isossa luokassa”, Marja pohtii.

Kaikki voivat siis kokeilla kotiopetusta, mutta riippuu perheen tilanteesta ja lapsesta, miten kotiopetus käytännössä tulee sujumaan. “Itsekuria se vaatii kummaltakin (lapselta ja vanhemmalta) sekä tietynlaista organisointikykyä, että (koulutehtäviä) on tehtävä tiettyinä aikoina”, Marja huomauttaa.

“Toiset tarvitsevat tarkan rutiinin ja toisille taas on helpompaa tehdä ilman rutiinia”, sanoo Marja. Hän itse kokee jonkinasteisen rutiinin tärkeäksi myös siltä kannalta, että lapsella säilyy hyvä asenne opiskelua kohtaan.

Feeniks-nettikoululle Marja antaa täydet pisteet. “Minusta kaikki on tosi hyvin järjestetty ja asiat sujuu, palvelu ja neuvonta on hyvää”, hän kehuu. “Voisi jopa enemmänkin kysyä neuvoja, ja varmasti jossain vaiheessa tulemme tarvitsemaan neuvontaa enemmän tietyissä asioissa!”

Feeniks-nettikoulusta löytyvät perusopetuksen pakollisten oppiaineiden tehtävät. Aloittaminen on helppoa ja autamme Sinua opintojen suunnittelemisessa. Feeniks-nettikouluun voi hankkia käyttöoikeuden kuukaudeksi kerrallaan, ei pitkää sitoutumisaikaa!

Ilmoittaudu oppilaaksi, niin olemme sinuun yhteydessä!

 

Facebookinstagram
Facebookpinterestlinkedin

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.